Kapitalforeningen
TRP-Invest

Rapporter


Generalforsamling


Vedtægter

Investoroplysninger og Væsentlig investorinformation

Det er foreningens formål fra en videre kreds at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med kapitel 15 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler.

Afdelingen investerer primært i amerikanske erhvervsobligationer eller præferenceaktier, der er handlet eller noteret i USA. Kreditvurderingen af disse værdipapirer vil på investeringstidspunktet primært være i området BB+ til CCC+ hos Standard & Poor’s (S&P) eller tilsvarende hos Moody's eller et andet internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.
 

Foreningen administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1 – 3, 1780 København V.
Kontakt til foreningen kan ske på ovenstående adresse eller på mailadressen npa.adm@nykredit.dk